Nieuwsitem

De meerderheid van de Nederlanders ziet seksueel grensoverschrijdend gedrag als een groot probleem dat harder moet worden aangepakt.

Op een conferentie over aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld hebben verantwoordelijk ministers Dijkgraaf en Van Gennip een toelichting gegeven op het Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld.

Een onderdeel van het Nationaal Actieprogramma is publiekscommunicatie. Om het maatschappelijke gesprek verder op gang te brengen moet het bewustzijn en de kennis over het probleem van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld groter zijn, bij meer mensen. En omstanders moeten weten wanneer en op welke manier zij kunnen ingrijpen. Om, ook met communicatie, goed aan te sluiten bij de verschillende perspectieven en beleving in de samenleving is I&O Research gevraagd onderzoek te doen. De resultaten laten vooral zien dat door verschillende doelgroepen verschillend wordt gedacht over seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Dit gaat dan zowel over welke handelingen als grensoverschrijdend worden ervaren, als over de hoeveelheid aandacht die dit thema krijgt en het eigen gedrag van mensen. Enkele voorbeelden van uitkomsten uit het onderzoek:

  • De meerderheid van de Nederlanders (57%) ziet seksueel grensoverschrijdend gedrag als een groot probleem. Ruim een kwart (27%) staat hier neutraler tegenover en 12 procent is het hier niet mee eens.
  • Bijna zeven op de tien Nederlanders (68%) is van mening dat seksueel grensoverschrijdend gedrag harder moet worden aangepakt.
  • Van de Nederlanders met kinderen, geeft bijna twee derde (64%) aan dat zij het onderwerp met hun kinderen bespreken.
  • Op de werkvloer vinden ongeveer 3 op de 10 mensen (32%) het (heel) moeilijk om actie te ondernemen, bijvoorbeeld tegen een manager die ongepaste seksueel getinte grappen maakt. Ook op straat en in het uitgaansleven vindt men het (heel) moeilijk om in te grijpen.

Via onderstaande link is ook het rapport van I&O Research te downloaden

Bron:

De meerderheid van de Nederlanders ziet seksueel grensoverschrijdend gedrag als een groot probleem dat harder moet worden aangepakt. | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl