Nieuwsitem

Aanvragen deskundigenoordeel UWV: niet alle aanvragen worden meer in behandeling genomen!

Ik begrijp vanuit de praktijk van casemanagers dat het UWV per 1 maart 2023 (zelfstandig) heeft besloten niet meer alle aanvragen voor een deskundigenoordeel in behandeling te nemen. Reden voor dit besluit is het toenemend aantal aanvragen voor een deskundigenoordeel.

Het verzoek om een deskundigenoordeel over de vraag of een werkgever voldoende heeft gedaan om de (zieke) werknemer aan het werk te helpen, wordt niet meer in behandeling genomen. In deze casus stond de vraag centraal of op grond van de inspanningen een 2e Spoorre-integratie wel of niet moest worden ingezet.

Het UWV heeft aangegeven de volgende deskundigenoordelen wel in behandeling te nemen:

  • Re-integratie inspanningen werkgever of werknemer(zowel bij aanvraag door werkgever als werknemer) waarbij sprake is van een geschil tussen werkgever en werknemer over re-integratie.
  • Ongeschiktheid tot werken (ziek/niet ziek).
  • Passende arbeid.
  • Re-integratie inspanningen ERD-WGA.
  • Veelvuldig ziekteverzuim.