Nieuwsitem

Arbeidsvoorwaarden in Coronacrisis

Werkgeversorganisaties hebben op 17 juni 2020 een arbeidsvoorwaardennota gepubliceerd, waarin aanbevelingen zijn neergelegd met betrekking tot de vraag hoe nu ten gevolge van de coronacrisis moet worden omgegaan met het arbeidsvoorwaardenoverleg.

Volgens de werkgeversorganisaties is het noodzakelijk dat de arbeidsvoorwaarden van bedrijven en bedrijfstakken worden getoetst aan de ‘nieuwe werkelijkheid’.

In de nota worden een groot aantal mogelijkheden genoemd, die onderdeel zouden moeten uitmaken van een constructief overleg tussen werkgever, werknemers, vakbonden en ondernemingsraden. Dit maakt het lezen van deze nota de moeite waard!

Bron:

https://www.awvn.nl/nieuws/persbericht/arbeidsvoorwaardennota-2020-corona-crisis-heroverwegen/