Nieuwsitem

Antwoord Minister SZW naar aanleiding van bericht over toename flexwerk

Bij brief van 22 mei 2018 heeft minister Koolmees (SZW) Kamervragen van de leden Van Kent (SP), Özdil (GroenLinks) en Gijs van Dijk (PvdA) beantwoord over het bericht dat flexwerk verder oprukt, vooral onder jongeren.

Uit deze brief kan tevens worden afgeleid dat de minister voornemens is het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in het derde kwartaal van 2018 naar de Tweede Kamer te sturen.

Bron:

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/kamerstukken/2018/05/22/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-dat-flexwerk-verder-oprukt-vooral-onder-jongeren