Nieuwsitem

Concept regeling compensatie transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige ziekte

Bij brief van 28 mei 2018 heeft Minister Koolmees de concept Regeling compensatie transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid gepubliceerd.

Op mijn website heb ik al eerder berichten geplaatst die betrekking hebben op de problematiek dat een werkgever bij een dienstverband dat eindigt vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid de volledige transitievergoeding aan werknemer dient te betalen.

Inhoud van de concept regeling

Als deze regeling wordt aangenomen, kan de werkgever bij het UWV een vergoeding ter hoogte van de (transitie)vergoeding aanvragen, die de werkgever heeft betaald bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

De vergoeding kan worden aangevraagd voor de transitievergoeding die verschuldigd is door opzegging of ontbinding van de arbeidsovereenkomst als ook bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden (via de vaststellingsovereenkomst).

De aanvraag – die op zijn vroegst per 1 april 2020 kan worden ingediend – geschiedt door middel van een elektronisch formulier. De beslissing van het UWV op de aanvraag krijgt de vorm van een beschikking, waartegen bezwaar en beroep openstaat, wat betekent dat de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is.

Ook ten aanzien van arbeidsovereenkomsten die vóór 1 april 2020 maar na 1 juli 2015 zijn beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid kan compensatie worden verkregen.

Wat moet bij de aanvraag worden overgelegd?

–          De arbeidsovereenkomst van de werknemer.

–          De loonstroken om het tijdens ziekte betaalde loon te kunnen vaststellen.

–          De gegevens die zijn gebruikt om de transitievergoeding te berekenen.

–          Bewijs van betaling van de transitievergoeding.

–          Beschikking UWV of kantonrechter met betrekking tot beëindiging dienstverband.

–          Of de vaststellingsovereenkomst.

–          Wanneer de arbeidsovereenkomst niet is opgezegd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid na toestemming van UWV: een verklaring van de     werkgever dat de werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, de periode gedurende welke de werknemer ziek is geweest en de naam van de behandelend bedrijfsarts.

Een incomplete aanvraag kan binnen een termijn van veertien dagen of in het geval van oude gevallen binnen 28 dagen worden aangevuld.

De aanvraag dient binnen zes maanden nadat de volledige (transitie)vergoeding is betaald, waarbij voor het moment van betaling beslissend is het moment waarop de vergoeding van de rekening van werkgever is afgeschreven.

De aanvraag voor ‘oude gevallen’ dient uiterlijk 30 september 2020 te zijn ingediend.

Bron: Brief Minister SZW 28 mei 2018

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/05/28/aanbiedingsbrief-nota-naar-aanleiding-van-het-verslag-bij-het-wetsvoorstel-houdende-maatregelen-m.b.t.-de-transitievergoeding-bij-ontslag-wegens-bedrijfseconomische-omstandigheden-of-langdurige-arbeidsongeschiktheid