Nieuwsitem

Algemene handreiking COVID-19 SER

Sociale partners hebben samen binnen de SER een handreiking opgesteld voor bedrijven en werknemers om verspreiding van het coronavirus in bedrijven tegen te gaan.

Werkgeversorganisaties en vakcentrales zien de handreiking als een goede manier om bedrijven coronaproof te maken.

Risico-Inventarisatie & Evaluatie

Volgens de Arbowet moet iedere werkgever een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) opstellen. Daarin wordt beschreven wat de belangrijkste gezondheids- en veiligheidsrisico’s van het werk zijn. De nieuwe handreiking besteedt speciaal aandacht aan maatregelen tegen het coronavirus in de RI&E.

Handreiking in ontwikkeling

Deze versie van de algemene handreiking covid-19 betreft een versie van de handreiking van januari 2022. De handreiking zal regelmatig worden ge-update.

Update januari 2022

In de versie van januari 2022 is het volgende aangepast:

  • De basisregels zijn aangepast aan de huidige situatie en zijn bovendien verder uitgewerkt en beter geïntegreerd in de verdere adviezen die in de handreiking worden gedaan om tot een gezond en veilig arbobeleid te komen rond corona.
  • De adviezen rond hygiënemaatregelen en het desinfecteren van handen zijn aangepast.
  • De adviezen rond ventilatie zijn aangescherpt en aangevuld met de meest recente kennis over ventilatie en de manier waarop ventilatie in verschillende gebouwen uitgevoerd moet worden.
  • De adviezen rond mobiliteit en vervoer van en naar het werk zijn aangepast.
  • De adviezen rond thuiswerken zijn aangepast

Bron: Algemene handreiking COVID-19 | SER