Nieuwsitem

Aanvragen verblijfsvergunning voor essentieel startup personeel

​U wilt een essentieel personeelslid uit het buitenland aannemen voor uw startup. Om in Nederland te wonen en werken heeft uw werknemer een verblijfsvergunning nodig. Op deze pagina leest u wat de voorwaarden zijn en hoe u de verblijfsvergunning aanvraagt.

Pilot essentieel startup personeel

Startende innovatieve bedrijven zijn belangrijk voor de Nederlandse economie en de kenniseconomie in het bijzonder. Deze bedrijven hebben om te kunnen groeien vaak al snel werknemers met specifieke hoogwaardige expertise, ervaring en vaardigheden nodig. De verblijfsvergunningen voor kennismigrant of startup sluiten niet goed aan bij de manier waarop startups in deze groeifase personeel aan zich binden. Met de pilot essentieel startup personeel wil Nederland de kenniseconomie stimuleren door deze startende bedrijven een betere mogelijkheid te geven om de gewenste experts in de vroege fase van hun ontwikkeling aan te trekken en te behouden.

Duur pilot

De pilot duurt 4 jaar. De proef start op 1 juni 2021 en stopt dus op 1 juni 2025. De verblijfsregeling gaat na de pilot nog 1 jaar door.

Voorwaarden essentieel startup personeel

Er zijn algemene voorwaarden die voor iedereen gelden. Daarnaast gelden voor u en de werknemer de volgende voorwaarden:

 • U hebt een startend en innovatief bedrijf (startup) met schaalbare activiteiten. Schaalbare activiteiten betekent dat het bedrijf kan meegroeien met de vraag naar het product of de dienst. De startup is innovatief in de volgende situaties:
  • Het product of de dienst is nieuw voor Nederland;
  • De startup gebruikt nieuwe technologie bij productie, distributie en/of marketing;
  • De startup heeft een nieuwe manier van werken en organiseren.
 • Er werken maximaal 15 werknemers bij de startup.
 • De startup kan voor maximaal 5 buitenlandse werknemers een verblijfsvergunning essentieel startup personeel aanvragen. Een aanvraag voor een 6e werknemer wordt afgewezen.
 • De werknemer is expert op een speciaal gebied dat de startup nodig heeft in deze startende fase.
 • De werknemer heeft een arbeidscontract bij de startup.
 • De werknemer voldoet aan de inkomenseis.
 • De werknemer krijgt een aandeel van minimaal 1% in het bedrijf (medewerkersparticipatie). De werknemer krijgt dit als:
  • Aandelen in het bedrijf;
  • Certificaten van aandelen in het bedrijf;
  • Aandelenopties. De werknemer  krijgt hiermee het recht om aandelen in het bedrijf te kopen. De prijs voor deze aandelen is vooraf afgesproken.
 • De werknemer krijgt de aandelen uiterlijk 3 jaar nadat het contract is gestart.
 • De werknemer heeft altijd recht op de aandelen. Hiervoor gelden geen voorwaarden, zoals het leveren van bepaalde prestaties.

Advies RVO

De IND vraagt advies aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). RVO geeft advies over:

 1. Het startende en innovatieve karakter van de onderneming.
 2. Welke belangrijke rol de werknemer krijgt binnen de onderneming. En of de werknemer een medewerkersparticipatie krijgt.

RVO gebruikt een toetsingskader. Bekijk het toetsingskader essentieel startup personeel.

Geldigheid advies

Het advies of de startup startend en innovatief is, is 3 jaar geldig vanaf startdatum eerste verblijfsvergunning essentieel startup personeel. Doet dezelfde startup binnen 3 jaar een nieuwe aanvraag voor essentieel startup personeel? Dan vraagt de IND RVO alleen nog advies over het arbeidscontract.

Kosten

De aanvraag essentieel startup personeel kost € 320.

Documenten voor de aanvraag

In het aanvraagformulier staat welke documenten u moet meesturen.

Legalisatie en vertaling buitenlandse documenten

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Geboorteakte werknemer

Om zich in te schrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) heeft de werknemer een geboorteakte nodig. Laat de werknemer de gelegaliseerde en vertaalde geboorteakte meenemen naar Nederland. U hoeft de geboorteakte dus niet mee te sturen met de aanvraag.

Bron: Essentieel startup personeel (ind.nl)