Nieuwsitem

Mag werkgever ziekmelding weigeren? 

De werknemer dient zichzelf ziek te melden met inachtneming van de binnen de onderneming geldende regels en/of voorschriften. 

De werknemer hoeft de ziekmelding niet te bewijzen of te doen ondersteunen met een medische verklaring van een huisarts of een specialist. De werkgever mag deze ziekmelding niet weigeren of zelfstandig de conclusie trekken dat er geen sprake is van ziekte. 

In een recente zaak in Kort geding besliste de kantonrechter te Noord-Holland als volgt: 

“[eiser] heeft zich op 15 februari 2021 ziekgemeld in verband met schouderklachten. [Gedaagde] heeft kennelijk geweigerd om de ziekmelding van [eiser] te accepteren. Echter, het is niet aan [gedaagde] als werkgever om te beoordelen of om vast te stellen of [eiser] al dan niet ziek is, maar aan een bedrijfsarts of arbodienst. [gedaagde] is op grond van (onder meer) artikel 14 van de Arbeidsomstandighedenwet ook verplicht om een bedrijfsarts of arbodienst in te schakelen. Dat het [gedaagde] niet gelukt is om tijdig een arbodienst te vinden en dat hij daarmee nog geen contract had, komt voor zijn rekening en risico als werkgever. Omdat [gedaagde] heeft nagelaten een bedrijfsarts of arbodienst een onderzoek te laten doen, moet ervan worden uitgegaan dat [eiser] wegens ziekte ongeschikt was voor zijn werkzaamheden op en na 15 februari 2021”. 

Bron: 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2021:4433&showbutton=true&keyword=arbeidsovereenkomst