Nieuwsitem

Wetsvoorstel tot verplichting vertrouwenspersoon aangenomen door de Tweede kamer

Op 23 mei 2023 is het wetsvoorstel door de Tweede Kamer aangenomen.

Een aantal aanpassingen ten opzichte van het oorspronkelijk ingediende wetsvoorstel:

  • Een (externe) vertrouwenspersoon hoeft niet, indien er geen sprake is van meldingen, uit zichzelf organisaties te benaderen om beleid door te nemen of ongevraagd advies te geven. Wel dient een (externe) vertrouwenspersoon op verzoek van de organisatie of in geval van meldingen de ruimte te hebben / in staat te worden gesteld om alsdan zelf constateringen te doen / advies te geven inzake het arbeidsomstandighedenbeleid onder andere inzake de taken genoemd in het vierde lid onder d en e van het voorgestelde artikel 13a.
  • In verband met de administratieve en financiële lasten voor werkgevers wordt de reikwijdte van het initiatiefvoorstel, vooralsnog, beperkt tot organisaties met ten minste 10 werknemers.

Bron: overzicht van stemmingen in de tweede Kamer:

Stemming met amendementen (eerstekamer.nl)