Nieuwsitem

Visie werknemer op re-integratie vanaf 1 juli 2023 vastleggen

Vanaf 1 juli 2023 is de mening van uw werknemer over diens re-integratieafspraken een vast onderdeel van het Plan van aanpak. Ook als u afspraken aanpast in de (Eerstejaars)evaluatie voegt u de mening van uw werknemer toe.

Rol van de werknemer versterken

Het toevoegen van de mening van de werknemer geeft meer inzicht hoe uw werknemer tegen de re-integratie aankijkt. Daarnaast is het een versterking van diens rol in de eerste 2 ziektejaren. Ook is het de verwachting dat deze toevoeging leidt tot een grotere betrokkenheid van zowel werkgever als werknemer bij het re-integratieproces.

Wat betekent dit voor de werkgever?

Vanaf 1 juli 2023 bent u verplicht de mening van de werknemer over de re-integratieafspraken vast te leggen in het Plan van aanpak en in de (Eerstejaars)evaluatie. Als u al een Plan van aanpak of (Eerstejaars)evaluatie heeft gemaakt, hoeft u de mening niet toe te voegen. Dat is alleen nodig als u na 1 juli een wijziging in de afspraken maakt.

Meerdere periodes van ziekte

Zijn er meerdere periodes waarin uw werknemer ziek was, maar waren er onderbrekingen van minder dan 4 weken? Dan tellen wij de periodes bij elkaar op. Het kan zijn dat de eerste ziektedag daardoor voor 1 juli 2023 komt te liggen. Als u het Plan van aanpak of de (Eerstejaars)evaluatie na 1 juli opstelt, dan neemt u de mening van uw werknemer daarin mee.

Aangepaste formulieren op uwv.nl

Op de website UWV.nl vindt u vanaf 1 juli 2023 aangepaste formulieren ‘Plan van aanpak’ en ‘Eerstejaarsevaluatie’. Daarin is dan ruimte opgenomen voor de mening van de werknemer.

Bron:

Visie werknemer op re-integratie voortaan vastleggen | UWV | Werkgevers