Nieuwsitem

Wetsvoorstel maatregelen loondoorbetaling bij ziekte en WIA

Het wetsvoorstel dat op 19 juni jl. ter consultatie is gepubliceerd beoogt een aantal knelpunten voor werkgevers weg te nemen in het geval van loondoorbetaling bij ziekte.

  1. Financiële tegemoetkoming loonbetalingskosten werkgevers door alle werkgevers een premievermindering te geven, die kan worden toegepast op de door werkgevers af te dragen Aof-premie.
  2. Er wordt voorgesteld om bij de toetsing van het re-integratieverslag (RIV-toets) aan het eind van de verplichte loondoorbetalingsperiode het advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer per 1 januari 2021 leidend te maken. Het medisch oordeel van de verzekeringsarts van het UWV maakt daarvoor plaats, wat betekent dat de verzekeringsarts het advies van de bedrijfsarts niet meer zal beoordelen. Daarnaast zal de arbeidsdeskundige van het UWV beoordelen of werkgever en werknemer de re-integratie inspanningen hebben gepleegd die passend zijn bij het advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van werknemer.
  3. Het arbeidsongeschiktheidspercentage kan gedurende vijf jaar niet worden verlaagd vanwege inkomsten uit arbeid. In het wetsvoorstel wordt dit nader uitgewerkt voor IVA- en WGA-gerechtigden.

Bron: bericht SoZaWe | 19 juni 2019 |

https://www.internetconsultatie.nl/wetsvoorstel_maatregelen_loondoorbetaling_bij_ziekte_en_wia