Nieuwsitem

Wetsvoorstel compensatie transitievergoeding controversieel verklaard!

In mijn nieuwsbericht van 28 maart 2017 maakte ik melding van het wetsvoorstel tot het betalen van een transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid.

De behandeling van dit wetsvoorstel is door het demissionair worden van het kabinet Rutte II opgeschort omdat het wetsvoorstel op 19 april 2017 controversieel is verklaard.

Dit betekent dat de Tweede Kamer pas weer naar het wetsvoorstel gaat kijken als er een nieuw kabinet is.

Het UWV, die deze regeling zou moeten gaan uitvoeren, krijgt voorlopig geen opdracht tot implementatie van de regeling.

1 januari 2019: de beoogde inwerkingtredingsdatum van het wetsvoorstel zal dus naar alle waarschijnlijkheid niet worden gehaald.

Ik hou de ontwikkelingen met betrekking tot dit wetsvoorstel voor u in de gaten.