Nieuwsitem

Werknemers werken volgens Inspectie SZW vaak ongezond en onveilig

Vandaag de dag is er nog steeds sprake van tekortschietende arbeidsveiligheid. Werknemers werken vaak ongezond en onveilig. Voor hen die het treft zijn de consequenties groot. Bedrijven ondervinden schade en de samenleving als geheel krijgt de torenhoge rekening gepresenteerd. Het is een gezamenlijk belang dat wie gezond naar het werk gaat ook weer gezond en veilig thuiskomt.

De Inspectie SZW heeft op 17 april 2018 een rapport gepubliceerd als titel “Staat van arbeidsveiligheid”. Dit rapport is te downloaden via onderstaande link.

Nieuwsbericht SoZaWe | 17-04-2018 | https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/04/17/werknemers-werken-vaak-ongezond-en-onveilig