Nieuwsitem

Werkgevers: opgelet er verandert het nodige met betrekking tot de inhoud van de arbeidsovereenkomst!

De Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden wordt per 1 augustus 2022 ingevoerd en heeft directe werking.

De richtlijn beschrijft de minimumrechten van iedere werknemer in de Europese Unie met betrekking tot de informatie die aan een werknemer moet worden verstrekt en het moment waarop die informatie moet zijn verstrekt. Daarnaast bevat de richtlijn minimumvereisten voor arbeidsvoorwaarden, die onder meer zien op de proeftijd, de mogelijkheid om meerdere banen te hebben, de voorspelbaarheid van het werk, de overgang naar andere vormen van werk en de bekostiging van verplichte opleidingen. De richtlijn bevat ook enkele maatregelen ter bescherming van de werknemer.

In onderstaande brochure treft u een kort overzicht aan van de uitbreiding van de informatieplicht van de werkgever, de gevolgen voor het beding op nevenwerkzaamheden en het studiekostenbeding en het recht van werknemers op voorspelbare arbeid(stijden).

https://kuijerrechtsadvocaten-my.sharepoint.com/personal/ck_kuijeradvocatuur_nl/Documents/Cor/Diversen/Brochures/Implementatie%20EU-richtlijn.pdf