Nieuwsitem

Vulploegmedewerker van supermarktketen Dirk op staande voet ontslagen vanwege uitlatingen met een seksueel getinte lading.

Wat is er aan de hand?

In de kantine van een Dirk-filiaal heeft zich het volgende incident afgespeeld. Werknemer en een van zijn collega’s hebben op 19 juli 2023 gedurende langere tijd , terwijl zij zat te eten, onafgebroken opmerkingen gemaakt tegen een vrouwelijke collega. Zij werd daarbij herhaaldelijk aangesproken met het woord ‘ katje ’. Terwijl zij een milkshake dronk werd zij door de collega’s aangespoord om te ‘ zuigen ’, te ‘ likken ’, te ‘ slikken ’ en ‘ hem te nemen ’.

Betrokken collega gaf herhaaldelijk aan hier niet van gediend te zijn en vroeg hen tevergeefs om te stoppen met het maken van hun opmerkingen. Van een deel van het incident is een geluidsopname (van ruim 6 minuten) gemaakt door een andere collega.

Op 20 juli 2023 is werknemer door Dirk geschorst. Vervolgens heeft onderzoek plaatsgevonden naar wat er op 19 juli 2023 is gebeurd. Daarna heeft Dirk op 25 juli 2023 op staande voet ontslagen. Op 27 juli 2023 heeft Dirk het ontslag op staande voet schriftelijk bevestigd.

Volgens Dirk waren de opmerkingen die werknemer en zijn collega  maakten seksueel grensoverschrijdend. Dirk heeft werknemer opgenomen in het interne waarschuwingsregister, waardoor hij gedurende acht jaar niet bij een Dirk-filiaal aan het werk kan. Ook heeft hij een winkelverbod gekregen voor alle filialen.

Werknemer is het niet eens met het ontslag op staande voet en heeft verschillende verzoeken gedaan, waaronder het verzoek om weer aan het werk te mogen en doorbetaling van het loon.

Wat vindt de kantonrechter van deze zaak?

De kantonrechter vindt dat Dirk voortvarend genoeg te werk is gegaan. Juist in situaties als deze, waarin sprake is van een beschuldiging van grensoverschrijdend gedrag, is het van belang dat een werkgever zorgvuldig handelt, door bijvoorbeeld nader onderzoek te doen en betrokken collega’s te horen.

Dirk mocht daar een aantal dagen de tijd voor nemen. Gedurende deze dagen heeft zij met meerdere personen gesproken en juridisch advies ingewonnen. Toen Dirk na enkele dagen in staat was om een oordeel te vellen over de situatie en een standpunt in te nemen, heeft zij werknemer direct op staande voet ontslagen. Niet gezegd kan worden dat Dirk daar te lang mee heeft gewacht. Het ontslag is dus onverwijld gegeven.

Wat er is gezegd in de kantine van het Dirk-filiaal op 19 juli 2023 staat vast. Dirk heeft een geluidsopname overgelegd en een transcriptie daarvan. Werknemer heeft niet weersproken dat de geluidsopname inderdaad op dat moment is gemaakt en wie daarop te horen zijn.

De combinatie van het drinken van een milkshake door de collega en het haar toevoegen van woorden als ‘ neem die dick ’, ‘ neem die dikke, dikke c aan ’ en ‘ als luister gewoon als een klein katje ’ en ‘een braaf katje ’ in de context van aanhoudend gekreun, gelach, zoengeluiden en toevoeging van de (volgens werknemer) andere gespreksdeelnemer waarin onophoudelijk dingen werden gezegd als ‘ tjap die tollie ’, ‘ goed zo, likken ’, ‘ slikken lekker ’, en ‘ lik het konjo ’ maakt dat ook de bijdrage van werknemer voor zover hij deze heeft erkend, een seksuele lading hadden, althans dat in ieder geval meer dan aannemelijk en verklaarbaar is dat de collega die opmerkingen als zodanig heeft opgevat.

Anders dan werknemer bij de kantonrechter lijkt te betogen, kunnen zijn uitspraken niet op zichzelf, los van wat de andere collega heeft gezegd en hoe de vrouwelijke collega ze heeft ervaren, worden beoordeeld. Vast staat dat de vrouwelijke collega de opmerkingen van beiden als grensoverschrijdend heeft ervaren. De bedoeling van degene die de uitspraak heeft gedaan vindt de kantonrechter daarbij niet relevant; het gaat erom dat het in deze (concrete) situatie alleszins begrijpelijk is en ook kenbaar was dat de vrouwelijke collega hier niet van gediend was.

In het bedrijfsreglement van Dirk staat onder meer dat seksuele intimidatie omvat alle vormen van seksueel getinte aandacht die tot uiting komt in verbaal, fysiek of ander non-verbaal gedrag dat opzettelijk kan zijn en in ieder geval voor degene die het ondergaat als ongewenst wordt ervaren en dat Dirk geen enkele vorm van seksuele intimidatie accepteert.

De handelwijze van werknemer wordt aangemerkt als een zodanig ernstige schending van de op hem rustende verplichting zich tegenover Dirk als goed werknemer te gedragen. Het ontslag op staande voet houdt dan ook stand met als gevolg dat alle verzoeken van werknemer worden afgewezen, waaronder een billijke vergoeding, een gefixeerde schadevergoeding, transitievergoeding en ongedaan making inschrijving in het interne waarschuwingsregister.

ECLI:NL:RBROT:2023:11555, Rechtbank Rotterdam, 10661491 VZ VERZ 23-8153 (rechtspraak.nl)