Nieuwsitem

Verminder de werkdruk en ongewenste omgangsvormen met hulp van ISO 45003

Werkdruk en ongewenste omgangsvormen zijn in toenemende mate oorzaak van uitval en verzuim. In het eerste kwartaal van 2023 viel ruim 26 procent van het totaal aantal verzuimdagen in de categorie psychisch verzuim.

ISO 45003 kan hierbij helpen. Bijvoorbeeld omdat er in de norm risico’s beschreven staan waar je je als leidinggevende bewust van moet zijn en van maatregelen die een organisatie daartegen kan nemen. De norm is van toepassing op grote en kleine organisaties in alle branches. ISO 45003 is van nut voor werkgevers, HR managers, bedrijfsartsen, Arboartsen en vakbonden.

Bron: NEN Connect – NEN-ISO 45003:2021 nl