Nieuwsitem

No-riskpolis bij te late beoordeling WIA.

Buitenwettelijk begunstigend beleid, dit betekent echter geen verplichting van UWV om dit toe te passen.

Wanneer UWV niet in staat is om tijdig over de WIA-aanvraag te beslissen, is het mogelijk op verzoek van de cliënt of belanghebbende (ex-)werkgever een no-riskpolis af te geven. Vanaf 1 mei 2023 is hiervoor de ‘Handreiking beoordeling aanvraag No-riskpolis bij te late beoordeling WIA en tijdige RIV-toets’ beschikbaar.

Op het moment dat UWV niet in staat is tijdig over een WIA-aanvraag te beslissen, kan het zijn dat er mogelijk een nieuwe werkgever in beeld is voor de cliënt. Een no-riskpolis kan dan helpen om in dienst te worden genomen. Om de baankansen van de cliënt niet te belemmeren, wijkt UWV af van de wet en past buitenwettelijk begunstigend beleid toe. Wanneer aan de voorwaarden wordt voldaan wordt een beschikking no-riskpolis afgegeven

Besluit Woo-verzoek No-risk-polis bij WIA beslissing | UWV | Over UWV