Nieuwsitem

Slapend dienstverband: a continuing story!

In een kort gedingprocedure heeft de kantonrechter in Arnhem bepaald dat de werkgever een slapend dienstverband met een werknemer, die binnenkort de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, dient te worden opgezegd.

Het vonnis is uitvoerig gemotiveerd en de kantonrechter in kwestie heeft niet gewacht op de beantwoording van de pre judiciële vragen die aan de Hoge Raad zijn voorgelegd.

Het niet opzeggen van de arbeidsovereenkomst wordt in deze zaak in strijd geacht met het beginsel van goed werkgeverschap!

Bron:

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Gelderland/Nieuws/Paginas/Menzis-moet-contract-blijvend-arbeidsongeschikte-werkneemster-opzeggen-en-transitievergoeding-uitbetalen.aspx