Nieuwsitem

Risico van het niet specifiek benoemen van postcontractuele bedingen in de vaststellingsovereenkomst!

Wat zijn de feiten?

Werknemer is met ingang van 17 mei 2017 op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd werkzaam.

In de tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst is sprake van de volgende postcontractuele bedingen:

–        geheimhoudingsbeding;

–        relatiebeding;

–        boetebeding.

Partijen sluiten vervolgens op 15 mei 2018 een vaststellingsovereenkomst op grond waarvan de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd omdat er een verschil van inzicht is ontstaan tussen werkgever en werknemer.

In de vaststellingsovereenkomst wordt met geen woord gerept over het bestaan van de postcontractuele bedingen. Wel is een finale kwijtingsbepaling opgenomen.

Werknemer treedt in dienst van een ander bedrijf dat een zakelijke relatie is van werkgever.

Wat zijn in kort geding nu de standpunten?

Werkgever stelt dat (ex-)werknemer door zijn werkzaamheden voor het nieuwe bedrijf het geheimhoudingsbeding en het relatiebeding in de arbeidsovereenkomst heeft geschonden.

(ex-)Werknemer stelt dat het relatiebeding en het geheimhoudingsbeding door het sluiten van de vaststellingsovereenkomst zijn komen te vervallen, doordat deze postcontractuele bedingen niet zijn genoemd en er wel een finale kwijtingsbepaling is opgenomen ter zake van de arbeidsovereenkomst en de beëindiging daarvan.

Wat is het (voorlopig) oordeel van de Kort geding rechter?

De rechter stelt in dit geval de (ex-)werknemer in het gelijk. Door het sluiten van de vaststellingsovereenkomst zijn het geheimhoudingsbeding en relatiebeding vervallen en kan (ex-)werkgever daarop geen beroep meer doen.

Wat is de les?

Indien er in een arbeidsovereenkomst sprake is van postcontractuele bedingen (waaronder ook een concurrentiebeding) dan moeten in het kader van een beëindiging van de arbeidsovereenkomst via een vaststellingsovereenkomst specifieke afspraken worden vastgelegd.

Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat specifiek wordt afgesproken dat het geheimhoudingsbeding blijft gehandhaafd. Ook kan worden afgesproken dat  het concurrentiebeding als zodanig komt te vervallen maar wordt vervangen door een nader op te stellen relatiebeding.

Bron:

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2019:210&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aRBMNE%3a2019%3a210