Nieuwsitem

Ontslagrecht weer op de schop!

De plannen van het nieuwe kabinet zijn nog niet openbaar gemaakt. Er zijn echter signalen dat het ontslagrecht weer gaat worden aangepast onder het mom van ‘dat het werkgevers eenvoudiger gaat worden gemaakt om werknemers te ontslaan’.

Wat is er zoal uitgelekt:

        Het huidige ontslagrecht is te ingewikkeld en moet dus worden aangepast.

        Het aantal ontslaggronden wordt uitgebreid.

        De ontslagvergoeding wordt hoger.

        Recht op ontslagvergoeding ontstaat vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst en niet pas na twee jaar.

        Pas na drie jaar ontstaat recht op een vast contract.

        Langere proeftijd bij arbeidsovereenkomsten voor twee jaar en langer.

        Loondoorbetaling bij ziekte wordt voor kleine werknemers (20 werknemers) teruggebracht naar één jaar.

        Er komen nieuwe regels voor ZZP’ers.

Zodra de concrete kabinetsplannen bekend zijn volgt nadere informatie.