Nieuwsitem

Kennisdocument Premiedifferentiatie WW

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is op 5 februari 2019 aangenomen door de Tweede Kamer en op 28 mei 2019 is het wetsvoorstel door de Eerste Kamer aanvaard. De meeste onderdelen van de Wab, waaronder premiedifferentiatie WW, zijn per 1 januari 2020 in werking getreden.

In dit Kennisdocument wordt ingegaan op de nieuwe wet- en regelgeving met betrekking tot premiedifferentiatie WW.

Er is een vraag toegevoegd over overwerk in verband met Covid-19. De bepaling dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt kan tot onbedoelde effecten leiden in sectoren waar door Covid-19 veel extra overwerk nodig is (bijvoorbeeld de zorg);

Het zogeheten ‘coulanceregime’ geldt tot en met 30 juni 2020, omdat het vanwege het Covid-19 niet voor alle werkgevers mogelijk zal zijn om voor 1 juli 2020 te voldoen aan de administratieve vereisten voor de lage WW-premie.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2019/09/09/kennisdocument-premiedifferentiatie-ww