Nieuwsitem

Internetconsultatie Wetsvoorstel personeelsbehoud bij crisis (Wpc)

14 mei jl. verscheen het concept Wetsvoorstel personeelsbehoud bij crisis (Wpc). De Wpc is de langverwachte opvolger van WTV en NOW.

Het Wetsvoorstel personeelsbehoud bij crisis heeft als doel om bedrijven en hun werknemers te ondersteunen in het behouden van banen bij een crisis die buiten het ondernemersrisico valt en onvoorzienbaar is. Denk daarbij aan een brand in het bedrijf, een overstroming, een oorlogssituatie of beperkende maatregelen om verspreiding van een ziekte te voorkomen. Het wetsvoorstel geeft werkgevers de mogelijkheid om in dit soort situaties hun personeel tijdelijk te herplaatsen of, als er niet gewerkt kan worden, het loon verminderd door te betalen en een loonsubsidie aan te vragen. Dit wetsvoorstel is de uitwerking van de in het Coalitieakkoord opgenomen ‘Deeltijd-WW’. Daarnaast maakt het wetsvoorstel onderdeel uit van het arbeidsmarktpakket.

Bij herplaatsing kan een bedrijf tijdelijk eenzijdig de werkzaamheden van personeel wijzigen, door zijn werknemers verplicht in een andere functie te laten werken zodat medewerkers zo veel mogelijk kunnen blijven doorwerken. Werkgevers moeten hun personeel dan wel 100% blijven doorbetalen.

Werkgevers hebben ook de optie om hun werknemers 10% minder loon te betalen over de uren die door de crisis niet gewerkt kunnen worden. Als een werkgever hiervoor kiest, kan hij loonsubsidie aanvragen bij het UWV. Hij krijgt dan 65% van de loonkosten over de niet-gewerkte uren gesubsidieerd aan de hand van de volgende formule: A x (B/C) x 0,65 x percentage werkgeverslasten.

Een combinatie van herplaatsing en werknemers gedeeltelijk minder laten werken, waarbij voor de niet gewerkte uren minder loon betaald wordt, is ook mogelijk.

Bron:

Overheid.nl | Consultatie Wetsvoorstel personeelsbehoud bij crisis (internetconsultatie.nl)