Nieuwsitem

Handreiking zwangerschap en werk

De Stichting van de Arbeid heeft de Handreiking Zwangerschap en werk overhandigt aan minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Werkgevers zijn zich niet altijd bewust van de plichten die zij hebben richting hun zwangere werknemers.

Met deze handreiking van de Stichting van de arbeid zijn alle rechten en plichten voor zowel werkgevers als werknemers op een rij gezet. Bas van Weegberg: “Teveel vrouwen worden nog benadeeld in hun loopbaan vanwege zwangerschap. We gaan er vanuit dat deze handreiking werkgevers bewuster gaat maken, zodat discriminatie voorkomen wordt. We hopen ook dat de arbeidsinspectie gaat handhaven zodra vrouwen willens en wetens benadeeld worden vanwege hun zwangerschap.”

De Handreiking Zwangerschap en Werk beslaat de periode voorafgaand aan de zwangerschap en de periode tijdens de zwangerschap tot zes maanden na de bevalling. De handreiking bevat naast de wettelijke rechten rond zwangerschap, ook een praktische gesprekshandleiding voor werkgevers en werknemers over zwangerschap en werk.

Uit onderzoek van het College Rechten van de Mens blijkt dat 43% van de vrouwen rond haar zwangerschap te maken krijgt met een vorm van zwangerschapsdiscriminatie. het gaat dan onder meer om frequente meldingen van zwangerschapsdiscriminatie zoals het missen van salarisverhoging, het niet terug mogen naar de eigen functie na verlof en bezwaren van werkgevers rondom kolven. Ook worden soms de extra pauzes waar zwangeren recht op hebben niet doorbetaald of is er geen plek om te kolven. De laatste jaren neemt vooral het aantal meldingen toe waarbij tijdelijke contracten niet worden verlengd vanwege de zwangerschap.