Nieuwsitem

Geactualiseerde Werkwijzer Poortwachter

In deze werkwijzer is in paragraaf 6.3 de bijzondere arbeidsverhouding uitgewerkt van arbeid met een WSW-indicatie en beschut werk vanuit de Participatiewet. Ook zijn op basis van vragen, opmerkingen en suggesties teksten aangepast en instructies verduidelijkt. Deze tekstwijzigingen zijn gemarkeerd met een blauwe streep in de linker kantlijn.

COVID-19

De overheidsmaatregelen voor COVID-19 grijpen in op de re-integratieverplichtingen van werkgevers. Daarom werd in mei 2020 een addendum (aanvulling) op de Werkwijzer Poortwachter uitgegeven. Daarin staat hoe de re-integratie inspanningen van de werkgever beoordeeld wordt tijdens de op dat moment geldende COVID-19-maatregelen. In juli 2022 is een update van dit addendum verschenen.

Quick Startdocument

In de Werkwijzer Poortwachter staat hoe de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige van UWV de ondernomen re-integratie-inspanningen beoordelen. Om de werkgever te ondersteunen in de stappen die hij hierbij moet zetten, en om hem te wijzen op zijn verantwoordelijkheden, werd in juni 2020 het ‘Quick Startdocument’ gepubliceerd. Dit document is geen vervanger van de Werkwijzer Poortwachter maar een aanvulling, specifiek gericht op de werkgever

Bron: werkwijzer-poortwachter.pdf (uwv.nl)