Nieuwsitem

Data schoolvakanties 2018 – 2019

Voorjaarsvakantie 2018

Regio zuid: 17 februari tot en met 25 februari 2018
Regio midden en noord: 24 februari tot en met 4 maart 2018

Carnaval valt in 2018 rond 11 februari. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) geeft voor de voorjaarsvakantie alleen adviesdata. Scholen mogen hier van afwijken en kunnen de voorjaarsvakantie een week vervroegen in verband met carnaval.

Meivakantie 2018

De meivakantie is voor heel Nederland van 28 april tot en met 6 mei 2018.

Koningsdag is op 27 april 2018 en valt daarmee buiten de vastgestelde week meivakantie. Ook hier geldt dat scholen kunnen afwijken van de adviesdata.

Zomervakantie 2018

Regio noord: 21 juli tot en met 2 september 2018
Regio midden: 14 juli tot en met 26 augustus 2018
Regio zuid: 7 juli tot en met 19 augustus 2018

Herfstvakantie 2018

Regio noord en midden: 20 oktober tot en met 28 oktober 2018
Regio zuid: 13 oktober tot en met 21 oktober 2018

Dit zijn adviesdata van het ministerie van OCW waar scholen van mogen afwijken.

Kerstvakantie 2018

Het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs hebben vakantie in de periode van 22 december 2018 tot en met 6 januari 2019.

Voorjaarsvakantie 2019

Regio noord: 16 tot en met 24 februari 2019
Regio midden en zuid: 23 februari tot en met 3 maart 2019

Dit zijn adviesdata van het ministerie van OCW waar scholen van mogen afwijken.

Meivakantie 2019

De meivakantie is voor heel Nederland van 27 april tot en met 5 mei 2019.

Zomervakantie 2019

Regio noord: 13 juli tot en met 25 augustus 2019
Regio midden: 20 juli tot en met 1 september 2019
Regio zuid: 6 juli tot en met 18 augustus 2019

Bron: Rijksoverheid

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties/vraag-en-antwoord/wanneer-zijn-de-schoolvakanties-in-2018-2019