Nieuwsitem

Betaald ouderschapsverlof meenemen naar een nieuwe werkgever.

Een werknemer mag het aantal weken betaald ouderschapsverlof waar deze nog recht op heeft meenemen naar een nieuwe werkgever.

De werknemer met betaald ouderschapsverlof gaat uit dienst

De rest van het verlof neemt de werknemer op bij een nieuwe werkgever. De werknemer overlegt en regelt dit zelf met de nieuwe werkgever.

Als de werknemer daarom vraagt bent u als werkgever verplicht een verklaring af te geven waaruit blijkt op hoeveel weken betaald en onbetaald ouderschapsverlof de werknemer nog recht heeft.

Een werknemer met betaald ouderschapsverlof in dienst nemen

Nadat de nieuwe werknemer (een gedeelte van) het overgebleven verlof bij de nieuwe werkgever heeft opgenomen dient u voor dit vervolgverlof een betaalverzoek in. U hoeft geen aanvraag voor het verlof te doen.

Het UWV berekent de hoogte van de uitkering bij de eerste aanvraag. Deze wijzigt niet meer. Ook niet als de werknemer bij de nieuwe werkgever meer of minder loon krijgt. De werknemer krijgt wel meer uitkering als deze extra weken verlof opneemt.

Bron:

Betaald ouderschapsverlof voor mijn werknemer | UWV | Werkgevers