Nieuwsitem

Actieplan zwangerschapsdiscriminatie

Het kabinet gaat samen met maatschappelijke organisaties zwangerschapsdiscriminatie verder terugdringen. Zo komt er extra controle en wordt er meer aandacht besteed aan een betere melding en registratie van zwangerschapsdiscriminatie. Ook krijgen aanstaande moeders en werkgevers extra voorlichting over hun rechten en plichten rond zwangerschap.

Volgens het College voor de Rechten van de Mens heeft bijna de helft van de vrouwen in meer of mindere mate te maken met zwangerschapsdiscriminatie. Zo worden zwangere vrouwen soms afgewezen bij sollicitaties, wordt hun contract niet verlengd of kunnen ze geen promotie maken. Ook krijgen zwangere vrouwen soms openlijke kritiek of hebben ze problemen met hun werkgever rond het regelen en opnemen van verlof.

De afgelopen periode is er op initiatief van minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met allerlei betrokkenen een actieplan gemaakt met dertien extra maatregelen om zwangerschapsdiscriminatie aan te pakken. Zo worden (aanstaande) moeders onder meer met een speciale app beter op hun rechten en plichten gewezen en er komt meer informatie over dit thema in de groeiboekjes van de consultatiebureaus en de GGD. Ook gaat het team Arbeidsdiscriminatie van de Inspectie SZW gerichter toezicht houden op zwangerschapsdiscriminatie en werkgevers beter voorlichten.

Alle extra acties en maatregelen moeten ervoor zorgen dat er meer begrip komt voor zwangere vrouwen en dat er betere (verlof)afspraken worden gemaakt tussen werkgevers en werknemers. Minister Asscher: ,,De zwangerschap moet vooral een mooie en bijzondere periode zijn zonder onnodige spanningen voor de aanstaande moeder. Dus geen stress of ze haar baan misschien kwijtraakt of dat haar contract niet verlengd wordt. Bij sollicitaties mag een dikke buik natuurlijk ook absoluut geen reden zijn om iemand af te wijzen. Dat doet een goede en moderne werkgever niet.’’

Bij het maken en uitvoeren van het actieplan tegen zwangerschapsdiscriminatie zijn onder meer de Inspectie SZW, werkgeversorganisaties en vakbonden, de Koninklijke Organisatie van Verloskundigen (KNOV), de Vereniging Jeugdartsen Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde, het Voedingscentrum, het UWV en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen betrokken.

Bron: Ministerie SoZaWe nieuwsbericht 22-03-2017 https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2017/03/22/extra-maatregelen-tegen-zwangerschapsdiscriminatie