Nieuwsitem

2022: hoge en lage WW-premie vaste en flexibele contracten

Sinds 1 januari 2020 geldt voor schriftelijk vastgelegde vaste contracten met een vaste arbeidsduur   een lage WW-premie en voor flexibele contracten een premie die vijf procentpunten hoger ligt. Daardoor zijn flexibele contracten dus duurder dan vaste contracten.

Er gelden uitzonderingen. Zo betaalt de werkgever onder voorwaarden geen hoge WW-premie voor jongeren met maximaal 52 uur per maand en BBL-leerlingen.

Daling van de WW-premie in 2021

Per 1 januari 2021 bedroeg de lage WW-premie 2,70% en de hoge WW-premie 7,70%. Maar per 1 augustus 2021 (of per 16 augustus voor werkgevers die eens per vier weken de aangifte loonheffingen doen) werden de percentages voor de rest van het jaar verlaagd. Het demissionaire kabinet kwam hiermee werkgevers tegemoet, omdat de beloofde baan gerelateerde investeringskorting (BIK) niet doorging.

In de laatste vijf maanden van 2021 is de lage WW-premie 0,34% en de hoge WW-premie 5,34%.  Deze verlaging van de WW-premie vervalt per 1 januari 2022. Werkgevers betalen in 2022 weer het oude premiepercentage: 2,70% als lage WW-premie en 7,70% als hoge WW-premie.

WW-premie in herzieningssituaties

Soms moeten werkgevers alsnog een hoge WW-premie betalen voor een werknemer voor wie in eerste instantie een lage premie is betaald. Dit worden herzieningssituaties genoemd.

Er zijn momenteel twee herzieningssituaties:

  • Een werknemer gaat binnen twee maanden na aanvang van zijn dienstbetrekking volledig uit dienst.
  • Een werknemer krijgt meer dan 30% meer uren in een kalenderjaar verloond dan in zijn arbeidscontract is vastgelegd en hij is een gemiddelde arbeidsomvang van minder dan 35 uur per week overeengekomen.

De tweede situatie kan zich voordoen bij overwerk. Toen de coronapandemie uitbrak, gingen veel werknemers (waaronder in de zorg) meer uren werken Om te voorkomen dat organisaties hiervoor zouden worden benadeeld, besloot het kabinet de 30%-situatie in 2020 voor álle sectoren op te schorten. Vooralsnog lijkt het erop dat er in 2022 geen afwijkende regels voor de herzieningssituaties zullen gelden. Komend jaar moet u dus wel een hoge WW-premie betalen als een werknemer binnen twee maanden na aanvang van zijn dienstbetrekking uit dienst gaat of meer dan 30% extra uren verloond krijgt.