Nieuwsitem

𝐁𝐞𝐝𝐫𝐢𝐣𝐟𝐬𝐞𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐬𝐜𝐡 𝐨𝐧𝐭𝐬𝐥𝐚𝐠 𝐯𝐚𝐧 𝐮𝐰 𝐰𝐞𝐫𝐤𝐧𝐞𝐦𝐞𝐫? 𝐆𝐞𝐞𝐧 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐦𝐚𝐭𝐢𝐬𝐜𝐡 𝐮𝐢𝐭𝐬𝐭𝐞𝐥 𝐔𝐖𝐕 𝐯𝐨𝐨𝐫 𝐨𝐧𝐝𝐞𝐫𝐡𝐚𝐧𝐝𝐞𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐦𝐞𝐭 𝐮𝐰 𝐰𝐞𝐫𝐤𝐧𝐞𝐦𝐞𝐫: wijzigingen in de aanvraagformulieren.

Het UWV heeft de ontslagformulieren voor bedrijfseconomisch ontslag van werknemers gewijzigd. Bij ontslag van werknemers vanwege bedrijfseconomische redenen heeft een werkgever toestemming nodig van UWV. Een werkgever moet daarvoor bij UWV de zogenaamde ontslagformulieren A, B en C indienen.

Veel werkgevers dienen eerst een voorlopige aanvraag in via formulier A. UWV geeft automatisch uitstel van twee weken voor de onderhandeling met uw werknemer over een vertrekregeling.

Veel werkgevers dienen dan de formulieren B en C pas in als er geen overeenstemming wordt bereikt met de werknemer. Ook wordt in sommige gevallen de ontslagprocedure niet voortgezet.

Wat gaat er veranderen?

  1. Het UWV beoordeelt nu eerder of u als werkgever meer dan 20 werknemers wil ontslaan.  U moet zich dan vaak houden aan de regels voor collectief ontslag. Dit moet u nu eerder melden op formulier A in plaats van formulier C (onderbouwing ontslag).
  2. Ook moet in veel gevallen de medezeggenschap worden betrokken bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. UWV beoordeelt eerder of u aan deze verplichtingen heeft voldaan en dit moet u al op formulier A aangeven. Dit stond eerder op formulier C (onderbouwing ontslag).
  3. Een andere wijziging is dat het UWV niet meer automatisch uitstel geeft voor onderhandelingen met uw werknemers. UWV kijkt eerst of u dat in de twee maanden daarvoor al heeft gehad. Is dat het geval, dan is uitstel niet meer mogelijk. Ook is uitstel voor de onderhandelingen niet mogelijk als u niet heeft voldaan aan de regels voor collectief ontslag en medezeggenschap.

Samenvattend: formulier A en c zijn gewijzigd. U krijgt nu vragen over collectief ontslag en medezeggenschap die eerst in formulier C stonden. Deze wijziging zijn nog niet opgenomen in bovenstaande documenten, die ik op 16 augustus 2022 op de site van het UWV heb geraadpleegd.