Nieuwsitem

Wijziging WML per 1 januari 2018

Het gaat om het besluit van 22 september 2017 dat betrekking heeft op de wijziging van het Besluit minimumloon en vakantiebijslag in verband met arbeidsverhoudingen die als dienstbetrekking in de zin van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) worden beschouwd.

Met dit besluit vallen ook arbeidskrachten die arbeid verrichten op basis van een andere overeenkomst tegen beloning, niet zijnde een overeenkomst van opdracht, onder het bereik van de WML.

Zo kan deze wijziging betrekking hebben op een overeenkomst tot aanneming van werk, tenzij daarbij wordt gewerkt in de zelfstandige uitoefening van een beroep of bedrijf. Om te bepalen of er sprake is van de uitoefening van een bedrijf of de zelfstandige uitoefening van een beroep wordt aangesloten bij de criteria die de Belastingdienst bij de beoordeling van zelfstandig ondernemerschap hanteert.

Bron: Staatsblad 2017, 359 d.d. 3 oktober 2017

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-359.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dEenvoudig%26pst%3d%26vrt%3d33623%26zkd%3dInDeGeheleText%26dpr%3dAfgelopenDag%26sdt%3dDatumBrief%26ap%3d%26pnr%3d1%26rpp%3d10&resultIndex=1&sorttype=1&sortorder=4