Nieuwsitem

Wetsvoorstel over de bereikbaarheid van werknemers buiten werktijd

Voorstel van wet van het PvdA-lid Gijs van Dijk. Werknemers zijn bijna altijd bereikbaar en ze voelen de druk om ook in vrije tijd te reageren op werkberichten. Dit wetsvoorstel beoogt daarom te regelen dat werkgevers en werknemers, ter voorkoming van psychosociale arbeidsbelasting, afspraken maken over niet bereikbaar te zijn buiten werktijd. Hiermee kunnen de risico’s van psychosociale arbeidsbelasting, zoals stress en burn-outklachten, door het altijd bereikbaar zijn worden beperkt.

Wordt de wet aangenomen, dan moeten werkgevers overleggen met hun werknemers over de bereikbaarheid buiten werktijd. De werkgever kan overleggen met de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging of apart met verschillende groepen werknemers met soortgelijke functies. De werkgever moet aantonen dat het gesprek er is geweest.

Werkgevers en de Raad van State hebben de nodige kritiek op het wetsvoorstel.

Bron:

Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het aangaan van een gesprek tussen werkgever en werknemers over bereikbaarheid buiten werktijd | Tweede Kamer der Staten-Generaal