Nieuwsitem

Wetsvoorstel invoering rouwverlof in consultatie

Dit wetsvoorstel  – dat op 16 mei 2024 in consultatie is gegaan – zorgt ervoor dat er een basis voor rouwverlof in de wet wordt vastgelegd. Hierdoor krijgen werknemers recht op vijf betaalde verlofdagen in gezinssituaties met minderjarige kinderen waarbij één van de ouders of een minderjarig kind is komen te overlijden. Dit is een belangrijke stap voorwaarts in de begeleiding en ondersteuning van rouwende werknemers.

Het bestaande wettelijk recht op verlof bij een overlijden is kortdurend, geldt tot aan de uitvaart en is niet bedoeld als rouwverlof. Het voorstel introduceert een minimumnorm van vijf verlofdagen voor werkende ouders met minderjarige kinderen waarvan één van de ouders of minderjarige kinderen overlijdt. Doel van deze rouwverlofregeling is dat de terugkeer naar de werkvloer verbetert en het (langdurig) verzuim na verlies van een geliefde afneemt.

Dit voorstel is belangrijk voor werkgevers en werknemers die te maken krijgen met rouw op de werkvloer. Werknemers in gezinnen met minder­jarige kinderen waarvan een partner of minderjarig kind is overleden, krijgen (bij voltijdsdienstverband) het recht vijf werkdagen rouwverlof op te nemen. Het verlof wordt door werkgevers doorbetaald. Het voorstel richt zich op geleidelijke terugkeer van de rouwende werknemer op de werkvloer en heeft als doel het (langdurig) verzuim na verlies van een geliefde terug te dringen, zodat het qua verzuimkosten een besparing voor werkgevers oplevert.

Bron:

Overheid.nl | Consultatie Wet invoering rouwverlof (internetconsultatie.nl)