Nieuwsitem

Vertrouwenspersoon binnen arbeidsorganisaties

Staatssecretaris van Ark (SZW) ziet op grond van onderzoek geen aanleiding om over te gaan tot de invoering van een wettelijke verplichting tot het aanstellen van een vertrouwenspersoon binnen arbeidsorganisaties. Dit meldt zij in haar brief van 14 juni 2018 aan de Tweede Kamer.

In deze brief worden een aantal conclusies getrokken:

        iedereen moet zich veilig voelen op het werk;

        een veilige werkcultuur, waarin men elkaar aanspreekt op ongewenst gedrag, is belangrijk;

        de inschakeling van een vertrouwenspersoon is daarbij belangrijk;

        het succes van de vertrouwenspersoon staat of valt bij de mate waarin deze is ingebed in de organisatie;

        de vertrouwenspersoon moet door de organisatie worden gedragen;

        de vertrouwenspersoon moet optimaal in de gelegenheid worden gesteld om zijn of haar rol te vervullen;

        het opleggen van een wettelijke verplichting biedt die garantie niet;

        over het belang en de rol van de vertrouwenspersoon dient beter gecommuniceerd te worden;

        werkgevers dienen interne vertrouwenspersonen voldoende mogelijkheden te bieden om hun vakbekwaamheid te verbeteren.

 

Bron: SZW 14 juni 2018

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/kamerstukken/2018/06/14/kamerbrief-onderzoek-vertrouwenspersonen-in-arbeidsorganisaties