Nieuwsitem

‘Reis van verandering’

Na 28 jaar in de wereld van de advocatuur te hebben rondgereisd, verleg ik met ingang van 1 januari 2023 mijn grenzen. Ik laat de advocatuur achter mij en zal mijn reis voortzetten als adviseur arbeidsrecht, conflictbemiddelaar en gecertificeerd extern vertrouwenspersoon.

Als arbeidsrechtadviseur blijf ik beschikbaar om ondernemingen dan wel individuen te voorzien van advies op het brede terrein van het arbeidsrecht en waar nodig bij te staan in arbeidsrechtelijke procedures tot en met de kantonrechter.

In de rol van conflictbemiddelaar, anders dan als een mediator, wil ik mijn kennis en vaardigheden inzetten om partijen die in een conflictueuze situatie terecht zijn gekomen te begeleiden naar een mogelijke oplossing. Niet het conflict zelf staat daarbij centraal maar het doel om partijen inzicht te laten krijgen in het eigen handelen en denken en om belemmerende overtuigingen en patronen te doorbreken. Daardoor kan ruimte ontstaan voor anders denken en nieuw gedrag, ook bij toekomstige conflicten. Conflicten heb je soms nodig omdat daarin uitdagingen en antwoorden liggen. Conflicten     – ook in de relatie werkgever en werknemer – laten zien wat voorheen onzichtbaar was.

In het arbeidsrecht staat voor mij de mens centraal. Mensen kunnen in hun werk te maken krijgen met zéér uiteenlopende omstandigheden of ongewenste omgangsvormen die stress kunnen veroorzaken. Onder ongewenste omgangsvormen wordt verstaan discriminatie, seksuele intimidatie, agressie en geweld en pesten. Ongewenste omgangsvormen op het werk kunnen tot ziekmelding leiden, wat nadelig voor de werknemer kan zijn alsook voor het werk én de organisatie waarin zij werkzaam zijn.

Als extern gecertificeerd vertrouwenspersoon ben ik aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV). In de rol van vertrouwenspersoon kan ik een bijdrage leveren om escalatie van ongewenste omgangsvormen en integriteitskwesties te voorkomen en de transparantie in de organisatie helpen te vergroten. Daarnaast kan ik als extern vertrouwenspersoon een constructieve bijdrage leveren aan het bewerkstelligen van een cultuur waarin men zich veilig voelt om zich uit te spreken en waarin men elkaar durft aan te spreken.

De grootste verandering in mijn reis is dat ik mijn toga niet meer zal hoeven aan te trekken. Mijn reis zet ik voort met in gedachte de uitspraak van Oliver Wendell Holmes (voormalig rechter in het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten) “Wat achter ons ligt en wat voor ons ligt, is niets vergeleken met wat in ons ligt”.

Voor 2023 wens ik u en uw organisatie in deze steeds sneller veranderende wereld ook een voorspoedige ontdekkingsreis toe of zoals Marcel Proust heeft gezegd “de werkelijke ontdekkingsreis is niet het zien van nieuwe landschappen, maar het kijken met andere ogen”. Ik hoop u ergens onderweg te mogen ontmoeten.

Cor Kuijer

Contact (m.i.v. 1 januari 2023):

Kuijer Arbeidsrechtadvies en Vertrouwenspraktijk

Telefoon: +31 6 543 70 208

Email: ck@kuijer-arbeidsrechtadvies.nl

Website: www.kuijer-arbeidsrechtadvies.nl

Postadres: Jagersmeer 24 (3068 KD) Rotterdam