Nieuwsitem

Probeer de webmodule om te beoordelen of opdrachtnemer ZZP-er is of werknemer!

U heeft een opdracht en wilt deze uitbesteden. Of u hiervoor een zelfstandige mag inhuren, hangt af van de arbeidsrelatie. Om de arbeidsrelatie te beoordelen, is het kabinet een pilot gestart met een online vragenlijst.

Als u alle vragen in de webmodule heeft beantwoord, krijgt u een van de volgende uitkomsten:

  • Indicatie dat de opdracht buiten dienstbetrekking kan worden uitgevoerd.
  • Indicatie dat er sprake is van een dienstbetrekking.
  • Er kan geen oordeel gegeven worden op basis van verstrekte antwoorden.

Staat u voor de vraag om een opdracht uit te besteden dan verdient het aanbeveling de webmodule eens te raadplegen door de vragen die worden gesteld in te vullen.

Bron:

Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie | Ondernemersplein – KVK