Nieuwsitem

Kerstboodschap 2017

Arbeidsrecht en macht: een gedachte om bij stil te staan!

In het jaar 2017 heb ik stilgestaan bij de vraag wat macht nu eigenlijk is. Is kennis (over het arbeidsrecht) macht? Wat doet macht met de mens? Is macht per definitie negatief?

In de NRC van 9 december jl. las ik de volgende opmerking van Dackner Keltner (hoogleraar psychologie Universiteit van Berkeley):

“Wij associëren het woord macht vaak met dwang, met dominantie, met alleenheersers. Maar als je macht ziet als een capaciteit om een verschil in de wereld te maken, om levens van anderen te beïnvloeden – dus ook in positieve zin – is er in feite sprake van macht in elke intermenselijke relatie.

Tussen partners onderling, tussen ouders en kinderen, broers en zusters………Macht kan ook voor een grotere verbondenheid zorgen en juist dat leidt weer tot een groter geluksgevoel.”

In het arbeidsrecht gaat het naar mijn stellige overtuiging om de intermenselijke relaties. Het aanbrengen van een verbinding tussen werkgever en werknemer. In het arbeidsrecht heeft lange tijd het begrip ‘ongelijkheidscompensatie’ centraal gestaan. De macht ligt bij de werkgever en daarom moet de werknemer worden beschermd. Is dat nog steeds zo?

Ik haal nog een citaat van Dackner Keltner aan:

“Wie eenmaal aan de macht is wordt minder empathisch. Let maar eens op: mensen met macht hebben de neiging om weg te kijken als je tegen ze praat. Hun aandacht dwaalt af, terwijl het bij empathie – begrijpen wat anderen denken en voelen – belangrijk is dat je luistert en met aandacht kijkt, dat je let op mimiek, non-verbale communicatie ……”

Als advocaat met specifieke kennis van het arbeidsrecht beschik ik natuurlijk ook over macht. Steeds meer raak ik er van overtuigd dat deze vorm van macht niet tot misbruik mag leiden.

Arbeidsrechtelijke vraagstukken (problemen is misschien een betere duiding) gaan vaak gepaard met emoties. Het is niet alleen maar het toepassen van regels of het uitleggen van wetgeving. Het gaat om de inkleuring van de intermenselijke relaties tussen werkgever en werknemer, waarbij in het hebben van aandacht voor de ander al vaak een deel van de oplossing is te vinden.

Lao Tse zegt het volgende: “Vriendelijkheid in woorden schept vertrouwen. Vriendelijkheid in denken schept diepzinnigheid. Vriendelijkheid in geven schept liefde.”

Laat ik het woord ‘macht’ eens vervangen door ‘kracht’. Het is een kracht om vast te kunnen stellen dat arbeidsrechtelijke conflicten tussen mensen het waarnemingsvermogen beïnvloeden, waardoor percepties onbewust worden gevoed door emoties en er vanuit die emoties wordt gereageerd. Daar aandacht aan te besteden maakt het vak van arbeidsrechtadvocaat voor mij zo boeiend.

Ik wens met deze bespiegeling een ieder een heel goed, gezond, aandachtvol en werkzaam 2018 toe.

Het kantoor is in principe van woensdag 27 december tot en met maandag 1 januari 2018 gesloten. In noodgevallen ben ik altijd via de e-mail of mijn mobiele telefoon bereikbaar (06-54370208).