Nieuwsitem

Internetconsultaties lagere regelgeving Wet arbeidsmarkt in balans

Het kabinet wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen. Minister Koolmees werkt daarom aan een pakket aan maatregelen die dit samen bereiken.

Minister Koolmees wil dat meer werkenden zekerheid krijgen, terwijl tegelijkertijd flexwerk mogelijk blijft waar het nodig is. Dit pakket, opgenomen in het nieuwe Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans is woensdag 7 november 2018 ingediend bij de Tweede Kamer. De lagere regelgeving die bij dit wetsvoorstel hoort is op www.internetconsultatie.nl geplaatst. Het gaat om verschillende regelingen op het terrein van het arbeidsrecht en de WW.

Het betreft de volgende onderwerpen en lagere regelgeving:

·         Er komt een regeling voor kleine werkgevers om de transitievergoeding te compenseren als ze hun bedrijf moeten beëindigen wegens pensionering of ziekte. In het conceptbesluit die op internetconsultatie is geplaatst zijn de voorwaarden opgenomen waaronder de werkgever voor deze betaalde transitievergoedingen wordt gecompenseerd.

·         Werknemers krijgen vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding (ontslagvergoeding), ook tijdens de proeftijd. Door deze maatregel dient ook een loon per maand berekend te kunnen worden als er geen volledige maand is gewerkt. Het Besluit loonbegrip wordt aangevuld met een regeling voor arbeidsovereenkomsten die korter dan een maand duren.

·         Er worden maatregelen genomen om verplichte permanente beschikbaarheid van oproepkrachten te voorkomen. Zo moet een werknemer minstens 4 dagen van tevoren worden opgeroepen door de werkgever. Ook houden oproepkrachten recht op loon als het werk wordt afgezegd. De termijn van 4 dagen kan bij cao worden verkort tot 1 dag. Het derde besluit geeft duidelijkheid welke arbeidsovereenkomsten niet worden gezien als oproepovereenkomst. Dit betreft arbeidsovereenkomsten met vergoede consignatiediensten of vergoede beschikbaarheidsdiensten in de zorg.

·         De WW-premie wordt voor werkgevers voordeliger als ze een werknemer een vaste baan aanbieden in plaats van een tijdelijk contract. Nu is de hoogte van de WW-premie afhankelijk van de sector waar een bedrijf actief in is. In het conceptbesluit die op internetconsultatie is geplaatst worden drie onderwerpen geregeld in verband met deze maatregel. Ten eerste wordt het vaste verschil tussen de hoge en lage WW-premie vastgesteld op vijf procentpunten. Ten tweede worden vier situaties vastgelegd waarin de werkgever met terugwerkende kracht de hoge premie dient af te dragen. En ten derde worden in verband met de opheffing van de sectorfondsen enkele lasten overgeheveld naar andere fondsen. Het betreft een wijziging van het Besluit Wfsv.

·         Tevens moet in verband met de premiedifferentiatie in de WW een regeling aangepast worden. Ten eerste vervallen enkele bepalingen in verband met de afschaffing van de sectorfondsen. Ten tweede wordt het overgangsrecht omtrent de sectoraansluiting van uitzendbedrijven afgeschaft en worden nieuwe regels gesteld ten aanzien van de sectoraansluiting van payrollbedrijven. Het betreft een wijziging van de Regeling Wfsv.

·         Daarnaast is ook een conceptbesluit op internetconsultatie geplaatst die geen grondslag vindt in het Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans. In dit conceptbesluit worden de mogelijkheden om scholingskosten in mindering te brengen op de transitievergoeding verruimd. Werkgevers kunnen voortaan niet alleen inzetbaarheidskosten voor de werknemer in mindering brengen op de transitievergoeding die gericht zijn op een andere functie bij een andere werkgever, maar ook inzetbaarheidskosten die gericht zijn op een andere functie in de eigen onderneming van de werkgever. Het betreft een wijziging van het Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding.

 

Een besluit onder het Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans wordt nog niet gepubliceerd. Dat is een conceptbesluit dat regelt aan welke voorwaarden een adequate pensioenregeling voor payrollwerknemers dient te voldoen. Dit besluit wordt nog uitgewerkt en op een later moment openbaar gemaakt voor internetconsultatie. De voorwaarden waaraan de adequate pensioenregeling dient te voldoen vergen nog nadere uitwerking.

Bron: Nieuwsbericht SoZaWe | 12-11-2018 |

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/11/12/internetconsultaties-lagere-regelgeving-wet-arbeidsmarkt-in-balans