Nieuwsitem

Equity partner Deloitte niet werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst

Het Hof Den Haag oordeelt in de Deloitte-zaak dat een Equity Partner die zich via zijn persoonlijke vennootschap aansluit in een coöperatiestructuur, geen werknemer is.

Door het met wederzijds goedvinden beëindigen van een arbeidsovereenkomst om vervolgens via een management-bv toe te treden tot een maatschap, met verkregen stemrechten en deelname aan de AvA, met aanspraak op winstuitkering, onderscheidt de positie van partner zich wezenlijk van die van director-werknemer.

Van loon in de zin van artikel 7:610 BW is geen sprake. Evenmin van gezag. Dat inhoudelijk de werkzaamheden grotendeels hetzelfde zijn, doet hieraan niet af. Bij dit alles speelt dat werker een professionele partij, fiscalist, is die wist welke rechten en plichten partijen over en weer beoogden aan te gaan.

Bron: ECLI:NL:GHDHA:2022:449, Gerechtshof Den Haag, 200.298.095 (rechtspraak.nl)