Nieuwsitem

Eindejaarsbericht

                                                                                          Beweeglijk arbeidsrecht

Het jaar 2018 kan vanuit een arbeidsrechtelijk perspectief als ‘een beweeglijk’ jaar worden gekwalificeerd. Synoniemen van beweeglijk zijn: actief, dynamisch, onstuimig en roerig.

De economie draait op volle toeren. De arbeidsmarkt is redelijk gespannen. De werkloosheid is laag. Bedrijven zijn druk op zoek naar personeel. Volgens het CBS is het aantal mensen (15 tot 75 jaar) met betaald werk in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 20.000 per maand toegenomen.

In de cao-onderhandelingen is de loonsverhoging weer een hot topic. In de metaal lukt het werkgevers- en werknemersorganisaties niet om een cao af te sluiten, met als gevolg stakingen en een recentelijk opstootje bij het hoofdkantoor van de werkgeversorganisatie. Roerige tijden.

De Minister van Sociale Zaken heeft in november van dit jaar het wetsvoorstel “Wet arbeidsmarkt in balans” (Wab) naar de tweede kamer gestuurd. Daarnaast heeft deze Minister het instrument van de internetconsultaties ingezet om vanuit ‘het veld’ reacties te krijgen op de lagere regelgeving die voortvloeit uit de Wab. Met de term ‘arbeidsmarkt in balans’ beoogt de Minister de verschillen tussen vast en flexwerk te verkleinen. Immers de gedachte achter het wetsontwerp is dat de balans te veel is doorgeslagen naar het gebruik van flexibele contracten.

Het Nederlandse poldermodel lijkt ook niet meer zo soepel te werken! De politieke machten en krachten binnen zowel de overheid, het bedrijfsleven en de werknemersorganisaties zijn ook niet in balans.

Wat is nu de (gemeenschappelijke) visie op de arbeidsmarkt? Hoe willen wij als samenleving de factor arbeid en de daarmee samenhangende sociale zekerheid vorm (gaan) geven? Doen we dat door de hersteloperatie van de nog relatief jonge Wet werk en zekerheid? En hoe om te gaan met de juridische benadering van platformarbeid en andere (technologische) ontwikkelingen in de nieuwe economie? Is er überhaupt sprake van het kunnen realiseren van een balans in de beweeglijke arbeidsmarkt? Vragen, vragen en (nog) geen antwoorden! Wel uitdagingen.

Ik merk steeds meer dat de jongere werkende generatie veel meer behoefte heeft aan een goede balans tussen privé en werk en dat daarover steeds meer bewuste keuzes worden gemaakt. Met andere woorden wat is belangrijk in het leven? Zekerheid, onzekerheid of ………..?

Ook zie ik dat bij bedrijven en organisaties steeds meer aandacht wordt besteed aan het werken volgens de ‘Agile-aanpak’. De letterlijke vertaling van Agile is behendig en lenig. In teamverband wordt een project opgepakt en uitgevoerd, waarbij het team weet om te gaan met veranderende omstandigheden tijdens de uitvoering zonder dat het beoogde eindresultaat in gevaar komt. Mensen die met het Agile concept werken schijnen mensen te zijn die niet bang zijn voor veranderingen en minder geneigd om naar zekerheden te zoeken. Dynamisch dus.

Wat gaat 2019 ons brengen? Oliver Wendell Holmes schreef het volgende: “Wat achter ons ligt en wat voor ons ligt is niets vergeleken met wat in ons ligt.”

Ik wens met deze bespiegeling een ieder een heel goed, gezond, aandachtvol en werkzaam 2019 toe.

Het kantoor is in principe van maandag 24 december tot en met dinsdag 1 januari 2019 gesloten. In noodgevallen ben ik altijd via de e-mail of mijn mobiele telefoon bereikbaar.