Nieuwsitem

Definitieve subsidieberekening eerste periode NOW!

Werkgevers die gebruik hebben gemaakt van de eerste tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 1.0) kunnen vanaf 7 oktober 2020 bij het UWV een aanvraag indienen voor de definitieve vaststelling van de subsidie.

Werkgevers zijn zelf verantwoordelijk voor het indienen van de aanvraag. Wordt geen aanvraag ingediend dan moet het volledig verkregen voorschot worden terugbetaald.

Boven een voorschotbedrag van € 20.000,– of een definitief subsidiebedrag van € 25.000,– geldt dat een verklaring van een ‘deskundige derde’, zoals een boekhouder of een administratiekantoor, nodig is. Boven een voorschotbedrag van € 100.000,– of een definitief subsidiebedrag van € 125.000,– is een accountantsverklaring verplicht.

Werkgevers die geen accountantsverklaring nodig hebben, hebben 24 weken de tijd om een aanvraag in te dienen. Is zo’n verklaring wel nodig dan heeft een werkgever 38 weken de tijd. Het UWV heeft vervolgens maximaal 52 weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Uitgebreide informatie ter voorbereiding op het doen van de aanvraag is terug te vinden op de site van het UWV: https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/definitieve-berekening-now/detail/informatie-definitieve-berekening