Nieuwsitem

Compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

Op 16 oktober jl. heeft Minister Koolmees een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin wordt bevestigd dat het vanaf 1 januari 2021 mogelijk wordt om compensatie aan te vragen voor betaalde transitievergoedingen als de onderneming is beëindigd vanwege pensionering of overlijden van de werkgever.

De regeling treedt dus definitief in werking per 1 januari 2021. Een op of na die datum betaalde transitievergoeding wordt gecompenseerd als de onderneming is beëindigd wegens pensionering of overlijden van de werkgever en aan de voorwaarden is voldaan.

Daartoe worden zo spoedig mogelijk het inwerkingtredingsbesluit van de relevante onderdelen van artikel 7: 673e BW, en de algemene maatregel van bestuur en ministeriële regeling ter uitwerking daarvan gepubliceerd, zodat de voorwaarden voor het in aanmerking komen voor compensatie en de termijnen waarbinnen de compensatieaanvraag kan worden ingediend bekend zijn. 

Inwerkingtreding per 1 januari a.s. is overigens nog niet mogelijk voor het onderdeel ‘ziekte of gebreken van de werkgever’. Dit zal later volgen.

Bron:

https://www.uwv.nl/werkgevers/werkgever-en-ontslag/na-ontslag/detail/compensatie-transitievergoeding-bij-bedrijfsbeeindiging/wanneer-kan-ik-compensatie-aanvragen-van-de-transitievergoeding-bij-bedrijfsbeeindiging