Nieuwsitem

Aanvraag herbeoordeling WIA door eigenrisicodrager

Bent u eigenrisicodrager voor de WIA dan betekent dit dat u de kosten voor de WGA-uitkeringen van uw (ex-)werknemers gedurende maximaal 10 jaar zelf moet dragen.

Is een WGA-uitkering door het UWV toegekend, dan kan het zo zijn dat een herbeoordeling door het UWV van de medische situatie van de (ex-)werknemer erg lang op zich laat wachten.

Als eigenrisicodrager kunt u ook zelf een herbeoordeling aanvragen via het formulier ‘herbeoordeling WIA’, dat u via de onderstaande link kunt downloaden.

De aanvraag moet goed worden onderbouwd, waarbij een rapportage van de bedrijfsarts een belangrijke rol kan spelen. Uit die rapportage zou dan bijvoorbeeld kunnen worden afgeleid dat de medische situatie van de (ex-)werknemer is verbeterd, wat zou kunnen leiden tot een lagere WGA-uitkering of mogelijk zelfs het vervallen van deze uitkering omdat het arbeidsongeschiktheidspercentage minder dan 35% is geworden.

Blijkt dat de medische situatie van de (ex-)werknemer is verslechterd en daardoor voor een IVA-uitkering in aanmerking komt, dan komen de kosten van deze uitkering voor rekening van het UWV.

Vindt een herbeoordeling plaats dan komt er een beslissing van het UWV waartegen de mogelijkheid van beroep en bezwaar openstaat.

Bron: UWV.nl

https://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/aanvragen-herbeoordeling-wia-door-werkgever-verzekeraar-of-andere-instantie.aspx